Fără categorie

AVIZUL 1/09

In data de 9 iulie 2009, Consiliul Uniunii Europene (Consiliul) a transmis Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene (CJCE) {1} o cerere de emitere a unui aviz (Avizul 1/09) {2} referitoare la compatibilitatea proiectului de Acord privind crearea unui sistem unificat de solutionare a litigiilor in materie de brevete (numit in prezent Tribunalul pentru brevete europene si comunitare{3})cu dispozitiile Tratatului de instituire a Comunitatii Europene (Tratatul CE), in temeiul art. 300 alin. (6) din Tratatul CE {4}.

Potrivit art. 300 alin. (6) din Tratatul CE, „Parlamentul European, Consiliul, Comisia sau un stat membru pot obtine avizul Curtii de Justitie cu privire la compatibilitatea acordului avut in vedere cu dispozitiile prezentului tratat. In cazul in care avizul Curtii de Justitie este negativ, acordul poate intra in vigoare numai in conditiile stabilite la articolul 48 din Tratatul privind Uniunea Europeana”.

Procedura reglementata de art. 300 alin. (6) din Tratatul CE are un rol…

In data de 9 iulie 2009, Consiliul Uniunii Europene (Consiliul) a transmis Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene (CJCE) {1} o cerere de emitere a unui aviz (Avizul 1/09) {2} referitoare la compatibilitatea proiectului de Acord privind crearea unui sistem unificat de solutionare a litigiilor in materie de brevete (numit in prezent Tribunalul pentru brevete europene si comunitare{3})cu dispozitiile Tratatului de instituire a Comunitatii Europene (Tratatul CE), in temeiul art. 300 alin. (6) din Tratatul CE {4}.

Potrivit art. 300 alin. (6) din Tratatul CE, „Parlamentul European, Consiliul, Comisia sau un stat membru pot obtine avizul Curtii de Justitie cu privire la compatibilitatea acordului avut in vedere cu dispozitiile prezentului tratat. In cazul in care avizul Curtii de Justitie este negativ, acordul poate intra in vigoare numai in conditiile stabilite la articolul 48 din Tratatul privind Uniunea Europeana”.

Procedura reglementata de art. 300 alin. (6) din Tratatul CE are un rol preventiv, scopul sau fiind de a solutiona, inainte de incheierea unui acord international, problema compatibilitatii acestuia cu Tratatul CE.

Proiectul de acord supus analizei CJCE urmareste instituirea unui sistem jurisdictional unificat de solutionare a litigiilor in materia brevetului european si a viitorului brevet comunitar, sistem functional in statele membre ale Uniunii Europene si in statele terte parti la Conventia privind eliberarea brevetelor europene, ratificata de Romania prin Legea nr. 611/2002 privind aderarea Romaniei la Conventia privind eliberarea brevetelor europene, adoptata la Munchen la 5 octombrie 1973, precum si la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 {5}.

Interventia Romaniei

In Avizul 1/09, Romania are calitatea de stat membru care a formulat observatii.

Intrarea in vigoare a acordului prezinta avantaje, pentru urmatoarele motive:

a) ar permite Romaniei participarea la un sistem jurisdictional specializat in materia brevetelor de inventie si, prin urmare, accesul justitiabililor la un act de justitie de calitate, in litigii cu grade ridicate de complexitate si tehnicitate;
b) s-ar putea realiza transferul de experienta si bune practici in ceea ce priveste solutionarea litigiilor in materia brevetelor de inventie intre diferitele divizii specializate ale noului sistem jurisdictional;
c) Romania va putea opta intre crearea unei divizii locale specializate in materia brevetelor sau participarea la o instanta regionala, in functie de propriile interese de la momentul incheierii acordului;
d) magistratii romani specializati in materia proprietatii intelectuale vor beneficia, alaturi de magistrati din alte state parte la acord, de pregatire profesionala corespunzatoare, in vederea solutionarii cauzelor privind brevetele cu celeritate si profesionalism;
e) ar fi benefica dezvoltarii economice a Romaniei, care ar trebui sa se fundamenteze, in concordanta cu tendintele actuale mondiale, pe tehnologie si inovare.

In memoriul comunicat Grefei CJCE, cu respectarea termenelor procedurale, s-au prezentat argumente in sustinerea tezei potrivit careia proiectul de Acord privind crearea unui sistem unificat de solutionare a litigiilor in materie de brevete (numit in prezent Tribunalul pentru brevete europene si comunitare) este compatibil cu prevederile Tratatului CE. In opinia autoritatilor romane, autonomia ordinii juridice comunitare nu este pusa in pericol prin intrarea in vigoare a respectivului acord. Totodata, ele apreciaza ca acordul contine garantii suficiente pentru asigurarea uniformitatii de interpretare si aplicare a dreptului comunitar.

Avand in vedere faptul ca faza scrisa a procedurii pe rolul CJCE s-a finalizat, urmeaza faza orala, in cadrul careia Romania, dar si alte state membre UE si institutii UE, care au formulat observatii in Avizul 1/09, vor sustine pledoariile inaintea instantei comunitare.
Pana la data de 15 decembrie 2009, autoritatilor romane nu le-a fost comunicata de Grefa CJCE data la care va avea loc sustinerea pledoariilor.

Actiunea pe rolul CJCE se va finaliza cu o hotarare pronuntata de instanta comunitara.

{1} In prezent, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).
{2} Informatii sintetice privind obiectul cererii de emitere a unui aviz pot fi consultate accesand link-ul
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:220:0015:0015:RO:PDF.
{3}Dupa intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona, brevetele comunitare sunt denumite brevete UE.
{4}In prezent, art. 218 alin. (11) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
{5}Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 844 din 22 noiembrie 2002
 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top