Fără categorie

Agenda digitală: Două treimi din programele de televiziune urmărite în Europa sunt producţii europene

Brussels, 23 September 2010

Cifrele dintr-un raport referitor la perioada 2007-2008, publicat astăzi de Comisia Europeană, arată că posturile de televiziune din UE dedică în medie 63% din timpul lor de emisie programelor produse în UE şi 35% operelor create de producători europeni independenţi. O dată la doi ani, Comisia publică un raport de monitorizare a promovării operelor europene de către televiziunile din întreaga UE, acesta fiind unul dintre obiectivele Directivei serviciilor mass-media audiovizuale.

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale prevede proporția minimă de opere produse în UE sau create de producători europeni independenți pe care trebuie să o difuzeze fiecare stație de emisie din Europa. Aceeași directivă le impune statelor membre să garanteze că peste 50% din spațiul de emisie este dedicat operelor europene și că producțiilor independente li se alocă fie 10% din spațiul de emisie, fie 10% din bugetul de programe al stațiilor de emisie. Raportul arat…

Brussels, 23 September 2010

Cifrele dintr-un raport referitor la perioada 2007-2008, publicat astăzi de Comisia Europeană, arată că posturile de televiziune din UE dedică în medie 63% din timpul lor de emisie programelor produse în UE şi 35% operelor create de producători europeni independenţi. O dată la doi ani, Comisia publică un raport de monitorizare a promovării operelor europene de către televiziunile din întreaga UE, acesta fiind unul dintre obiectivele Directivei serviciilor mass-media audiovizuale.

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale prevede proporția minimă de opere produse în UE sau create de producători europeni independenți pe care trebuie să o difuzeze fiecare stație de emisie din Europa. Aceeași directivă le impune statelor membre să garanteze că peste 50% din spațiul de emisie este dedicat operelor europene și că producțiilor independente li se alocă fie 10% din spațiul de emisie, fie 10% din bugetul de programe al stațiilor de emisie. Raportul arată că spațiul de emisie alocat operelor europene în UE a reprezentat, în medie, 62,6% în 2007 și 63,2% în 2008. Între țări, media spaţiilor de emisie pe țări a variat, în 2007, de la 27,9% (Cipru) la 85% (Polonia), iar în 2008 de la 30% (Cipru) la 83,11% (Polonia). În majoritatea statelor membre, canalele de televiziune au difuzat mai multe opere europene decât limita minimă impusă de normele UE.

Cu toate acestea, trei dintre statele membre (Cipru, Slovenia şi Suedia) nu au reuşit să difuzeze suficiente programe produse în UE. Comisia invită aceste state să-şi încurajeze staţiile de emisie să difuzeze mai multe opere europene şi să acorde o atenţie deosebită micilor canale specializate, cărora le este greu să atingă proporțiile impuse.

Proporţia medie de opere ale producătorilor independenţi difuzate în toate statele membre a fost de 35,3% în 2007 şi de 34,1% în 2008. Media a variat între statele membre, de la 10,9% (Slovenia) la 61,7% (Germania) în 2007 şi de la 15,1% (Grecia) la 62,3% (Germania) în 2008. Prin urmare, pragul de 10% stabilit în Directiva serviciilor mass-media audiovizuale a fost atins în toate statele membre.

Spațiul de emisie alocat operelor europene recente ale producătorilor independenți (opere transmise într-un interval de cinci ani după producție) a rămas la un nivel ridicat, respectiv la 63% în 2007 și la 62,4% în 2008.

De la sfârșitul lui 2009, Directiva a încurajat, de asemenea, promovarea operelor europene în cadrul serviciilor la cerere (cum sunt, de exemplu, serviciile video la cerere şi cele care oferă posibilitatea de a revedea programele, cunoscute ca catch-up TV), fără a stabili însă limite minime specifice. Cu toate acestea, Directiva încurajează operatorii de servicii la cerere să promoveze operele europene fie contribuind financiar la producţia acestora și la achiziționarea de drepturi, fie promovând accesul utilizatorilor la ele. Statele membre vor prezenta, până la finele anului 2011, un raport cu privire la aplicarea acestor dispoziţii, iar următorul raport, prevăzut pentru 2012, va include informaţii despre difuzarea operelor europene în cadrul serviciilor la cerere.

Istoric

Directiva „Televiziunea fără frontiere” din 1989 a fost actualizată prin directiva serviciilor mass-media audiovizuale la sfârşitul lui 2007, pentru a reflecta noile progrese înregistrate în domeniul audiovizual. Articolul 4 prevede că statele membre garantează, „în cazul în care acest lucru este posibil şi folosind mijloace adecvate”, că staţiile de emisie înregistrate pe teritoriul lor rezervă operelor europene o proporţie majoritară din timpul lor de emisie.

În mod similar, articolul 5 prevede că staţiile de emisie rezervă cel puţin 10% din timpul lor de emisie sau 10% din bugetul lor de programe operelor europene ale producătorilor independenţi. O anumită proporţie din acestea trebuie transmise în decurs de cinci ani după producţie.

În ambele cazuri este exclus timpul de emisie dedicat ştirilor, evenimentelor sportive, jocurilor, publicităţii, serviciilor teletext şi teleshoppingului.

Textul complet al raportului poate fi gasit aici

SURSA: COMISIA EUROPEANĂ

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top