Fără categorie

Africa – Europa: 80 de ţări, două continente în parteneriat pentru un viitor mai bun

Înaintea reuniunii la nivel înalt Africa-UE care va avea loc în perioada 29-30 noiembrie în Libia, Comisia Europeană prezintă astăzi propunerile sale pentru consolidarea relațiilor Africa-UE. Bazându-se pe actuala Strategie comună UE-Africa lansată în 2007, Comisia detaliază provocările comune pentru care au fost realizate progrese și care trebuie abordate în continuare în comun, precum eradicarea sărăciei, pacea și securitatea, democrația și drepturile omului, guvernanţa globală și schimbările climatice. În timp ce Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) vor rămâne în centrul Strategiei comune UE-Africa, Comisia recunoaşte necesitatea de a sprijini Africa pentru consolidarea guvernanței sale politice și economice în vederea unei mai bune mobilizări, într-un mod sustenabil, a resurselor de care dispune continentul. Din această perspectivă, Comisia propune să se concentreze asupra iniţiativelor care ar putea contribui la declanșarea unei creșteri favorabile incluziunii și…

Înaintea reuniunii la nivel înalt Africa-UE care va avea loc în perioada 29-30 noiembrie în Libia, Comisia Europeană prezintă astăzi propunerile sale pentru consolidarea relațiilor Africa-UE. Bazându-se pe actuala Strategie comună UE-Africa lansată în 2007, Comisia detaliază provocările comune pentru care au fost realizate progrese și care trebuie abordate în continuare în comun, precum eradicarea sărăciei, pacea și securitatea, democrația și drepturile omului, guvernanţa globală și schimbările climatice. În timp ce Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) vor rămâne în centrul Strategiei comune UE-Africa, Comisia recunoaşte necesitatea de a sprijini Africa pentru consolidarea guvernanței sale politice și economice în vederea unei mai bune mobilizări, într-un mod sustenabil, a resurselor de care dispune continentul. Din această perspectivă, Comisia propune să se concentreze asupra iniţiativelor care ar putea contribui la declanșarea unei creșteri favorabile incluziunii și durabile pe termen lung. Aceste propuneri vor contribui la definirea Planului de acțiune privind punerea în aplicare a Strategiei comune Africa-UE, care va fi adoptat în cadrul reuniunii la nivel înalt.

 

Dna Cathy Ashton, Înaltul Reprezentant și vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Consolidarea și aprofundarea relaţiilor UE-Africa reprezintă o prioritate-cheie a mandatului meu. Africa nu este doar un beneficiar al UE, ci este, de asemenea, un partener important într-o serie de chestiuni regionale şi internaţionale majore de interes comun, precum securitatea regională – domeniu în care conlucrăm pentru lupta împotriva pirateriei și cooperăm pentru a aduce pacea și stabilitatea în regiune – şi guvernanţa globală, cum ar fi schimbările climatice.”

 

„La trei ani de la lansarea unui parteneriat unic, a sosit timpul să consolidăm relațiile UE-Africa, oferind perspectiva unui viitor mai bun și mai prosper pentru 1,5 miliarde de cetățeni din 80 de țări” a afirmat Andris Piebalgs, comisarul UE pentru dezvoltare. „Pentru a asigura dezvoltarea pe termen lung, se va acorda o mai mare atenție modului în care cooperarea pentru dezvoltare ar trebui să contribuie la crearea condițiilor care să permită o creștere favorabilă incluziunii și durabilă. Aceasta va contribui la reducerea sărăciei și va confirma dinamismul politic şi economic al Africii pe plan internaţional.”

 

Criza economică, de mediu și alimentară, apariția noilor donatori, dar și noul cadru instituțional al UE necesită adaptarea parteneriatului UE-Africa. Europa și Africa vor consolida realizările strategiei comune în vederea creşterii impactului acesteia la nivel global, continental și regional.

 

UE-Africa: împreună pentru a aborda provocările comune

 

Valoarea adăugată specifică a parteneriatului Africa-UE este dată de caracterul său politic, de domeniul de aplicare larg și de capacitatea de a aborda în comun probleme globale. Aprofundarea cooperării se va realiza în cadrul diferitelor parteneriate tematice care vizează atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, lupta împotriva amenințărilor la adresa păcii și a securității, inclusiv eforturile comune cu privire la amenințările noi precum terorismul, pirateria sau diferite forme de trafic, promovarea guvernanței, a democraţiei, a statului de drept și a drepturilor omului, consolidarea legitimității și a eficienței instituțiilor multilaterale, precum și lupta împotriva schimbărilor climatice și a degradării mediului.

 

UE-Africa: un parteneriat orientat spre viitor

 

Având în vedere amploarea provocărilor cu care se confruntă cele două continente, Comisia recunoaşte că parteneriatul UE-Africa trebuie să evolueze în continuare. Comisia propune ca accentul să se pună pe cooperarea pentru dezvoltare în sprijinul creșterii favorabile incluziunii și durabile în Africa. În următorul deceniu, cooperarea ar trebui să se concentreze asupra activităților cu impact mare care pot impulsiona investițiile, în vederea realizării potenţialului ridicat al parteneriatului nostru.

 

Creșterea favorabilă incluziunii se referă la reducerea sărăciei și a inegalităților. Cooperarea pentru dezvoltare ar trebui să se concentreze, în special, asupra asigurării sănătății și a unei educații bune a populației, a furnizării îmbunătățite de servicii și infrastructuri, asupra competențelor, inovării și antreprenoriatului, precum și asupra problemelor precum migrația. Obiectivul este de a conlucra în parteneriat, pentru a crea un mediu propice stimulării investiţiilor, comerţului și creării de locuri de muncă.

 

Creșterea durabilă se referă la dezvoltarea de economii eficiente, ecologice și competitive. Africa dispune de un vast potenţial de energii regenerabile neexploatate, care variază de la hidroenergie la energie solară, eoliană, geotermală și biomasă, care ar putea fi utilizate pentru a asigura accesul a milioane de persoane la electricitate. Creșterea durabilă include, de asemenea, cooperarea pentru consolidarea integrării și a comerțului regional în Africa, sprijinirea gestionării durabile a materiilor prime, transferul sprijinului pentru agricultură către micii agricultori, care produc într-un mod ecologic, precum și punerea în aplicare a programelor comune pentru a furniza energie nepoluantă tuturor cetățenilor.

 

Următoarele etape

 

Comunicarea Comisiei privind consolidarea relațiilor UE-Africa va contribui la cea de a treia reuniune la nivel înalt Africa-UE care urmează. Tema generală privind „Creșterea, investițiile și crearea de locuri de muncă” va da tonul cooperării dintre cele două continente și va oferi orientări pe termen lung în aceste domenii. Un plan de acțiune comun și realist va fi adoptat și va acorda prioritate activităților care au o dimensiune regională, continentală sau mondială clară, o valoare adăugată evidentă și care dispun de o masă critică verificată.

 

Context

 

În cadrul reuniunii la nivel înalt de la Lisabona, 80 de șefi de stat și de guvern din Europa și Africa au lansat parteneriatul strategic comun Africa-UE în vederea urmăririi împreună a intereselor comune și a obiectivelor strategice, dincolo de cadrul politicii tradiționale de dezvoltare. Parteneriatul UE-Africa este singurul parteneriat strategic al UE „de la continent la continent”. Monitorizarea operațională este asigurată de opt parteneriate tematice: pace și securitate, guvernanța democratică și drepturile omului, comerț, integrarea regională și infrastructură, Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM), energie, schimbările climatice, migrație, mobilitate și ocuparea forței de muncă, știință, societatea informațională și spațiu.

 

Pentru mai multe informaţii, a se consulta:

 

MEMO/10/566

 

A se vedea, de asemenea, IP/10/1494 și MEMO/10/565 privind cartea verde intitulată: „Politica de dezvoltare a UE pentru sprijinirea creșterii favorabile incluziunii și a dezvoltării durabile – creșterea impactului politicii de dezvoltare a UE”.

 

Site-ul internet al Parteneriatului UE-Africa:

 

http://www.africa-eu-partnership.org/

 

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top