Menu

Deputatul Anişoara Radu prezintă modificările legislaţiei privind venitul minim garantat

,,Conform datelor statistice oferite de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale in Romania, circa 25000 de persoane beneficiază de ajutor social de peste 10 ani, fapt care spune multe despre intenţia unora dintre asistaţi de a-şi găsi un venit propriu decent, preferând banii statului şi nu un loc de munca stabil, care să le aduca un salariu decent.
Asistenţa nu înseamnă să dai bani unor oameni leneşi care nu vor să muncească, fără să gândească însă că acei bani vin de fapt din buzunarul semenilor lor care muncesc.

Asigurarea venitului minim ca forma de asistenţă socială a creat mentalitatea de asistat din partea statului, a unora dintre persoanele în cauză, acestea devenind mai tentate de ajutorul social decât de salariul minim pe economie. Acest motiv a dus la modificarea legii 416/2001 privind venitul minim garantat”

 

În data de 5 mai, în comisia pentru muncă şi protecţie socială am votat un nou proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

Acțiunile sau lucrările de interes local pot fi lucrări de salubrizare și/sau de întreținere spații verzi, de salubrizare/întreținere obiective publice, inclusiv activități de sprijinire a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, pe baza recomandărilor acestora, precum şi alte activităţi specifice stabilite prin hotărâre a consiliului local.”
În scopul valorificării forţei de muncă locale, primarii au obligaţia să întocmească planul de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă și funcționează pe raza unităţii administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.
Planul de acțiune se aprobă prin dispoziție a primarului, se afişează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.
Repartizarea activităţilor sezoniere se realizează de către primar după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile art. 6 alin.(2)-(4).
Planul de acțiune se transmite agenţiilor teritoriale în luna următoare aprobării, în termenul prevăzut la art. 131 alin.(3).

Persoanele care solicită forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere, potrivit art.61 alin.(1), se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfăşurată, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii sezoniere. Remunerarea activităţii desfăşurate potrivit alin.(1), norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social.
În situaţia pierderii ajutorului social, familia sau persoana singură va putea solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni”.
Pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna următoare, beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitățile sezoniere și numărul de ore efectuate.
Pe baza situației prevăzută la alin.(1), primarul stabilește menținerea acordării ajutorului social sau încetarea acestuia.
Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere, conduce la încetarea dreptului. Fac excepție de la prevederi persoanele care au acceptat un loc de muncă oferit sau participă la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziţie scrisă a primarului. Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Adaugă comentariu

Dezvaluiri.ro, administratorul site-ului şi autorii articolelor nu îşi asumă responsabilitatea pentru comentarii. Aceasta aparţine în exclusivitate persoanelor care le scriu.

Codul de securitate
Actualizează

înapoi la partea de sus

Revista Presei

Error: No articles to display

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)

Redactor Şef: Ştefan Doru COPOŢ (tel: 0788032808)

Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)

Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Călin GAVRILAȘ

Adresa redacţiei: Constanţa, Bd. Al. Lăpuşneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4
Fax: +40 341 816 200                  E-mail: [email protected]

Copyright © 2014 Organizaţia de Investigaţii Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu îşi asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori şi

conţinutul informaţiilor preluate din alte publicaţii. 

Fotografiile însoțite de simbolul 'T' sunt trucate iar cele însoțite de simbolul 'P' sunt publicitare.

Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Sigma Media- București 

Politica de confidențialitate