Menu

Ministerul Agriculturii (46)

Renta viageră agricolă, între discriminare și un drept acordat doar unor categorii de proprietari de terenuri

Începând cu anul 2005 în România, prin lege, s-a instituit renta viageră agricolă, un drept bănesc de care beneficiază anumite categorii de persoane care au primit calitatea de rentieri până la data de 31 decembrie 2009. Măsura a fost instituită pentru încurajarea fermelor agricole și pentru ajutorarea anumitor categorii de persoane (foto Arad Online).
Conform Legii 247/2005, rentierul agricol este persoana fizică având vârsta de peste 62 de ani şi care deține în proprietate până la 10 ha teren cu destinație agricolă situat în extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau arendează aceste terenuri cu destinație agricolă ori încheie acord cu investitorul.

Citeşte mai departe ...

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESĂ

Marți, 20 decembrie 2011, a avut loc cea de-a șaptea reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, prezidată de Barna Tanczos, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

La reuniune au participat alături de conducerea Autorităţii de Management pentru PNDR, reprezentanţii Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit și ai Agenţiei de Plăţi și Intervenție pentru Agricultură, membrii Comitetului de Monitorizare (reprezentanţi ai ministerelor implicate, ai patronatelor şi asociaţiilor reprezentative din domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale), precum și reprezentanții Comisiei Europene.

În cadrul întâlnirii a fost dezbătut și aprobat calendarul estimativ de depunere a proiectelor pentru anul 2012 care prevede un număr maxim de 14 sesiuni de depunere pentru măsurile de investiții din Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Totodată, membrii ...

Citeşte mai departe ...

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESĂ

Legea nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor a fost promulgată. Aceasta susţine demersurile asociaţiilor crescătorilor de bovine, ovine şi caprine, producători de carne şi lapte pentru obţinerea unei producţii animaliere eficiente, cu respectarea condiţiilor agricole şi de mediu.

Pe lângă contribuţia semnificativă pe care producţia vegetală a avut-o anul acesta la creşterea economiei naţionale, Legea nr. 214 din 15 noiembrie 2011 urmăreşte creşterea şi eficientizarea producţiei zootehnice, dar şi modalităţi prin care se poate mări gradul de absorbţie al fondurilor comunitare în sprijinul fermierilor crescători de animale.

Autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia de a organiza serviciul public pentru menţinerea, întreţinerea şi utilizarea pajiştilor aflate în domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor prezentei legi.

Pentru...

Citeşte mai departe ...

INFORMARE DE PRESA

INFORMARE  DE  PRESĂ

Valeriu Tabără, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, s-a întâlnit cu reprezetanţii Ligii Utilizatorilor de Apă din România. Întâlnirea a avut loc joi, 10 noiembrie 2011, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Cu această ocazie au fost dezbătute subiecte precum reorganizarea sistemului naţional de îmbunătăţiri funciare şi modul de participare a beneficiarilor la acoperirea cheltuielilor de întreţinere, reparare şi exploatare a sistemelor de irigaţii.

O altă temă abordată în cadrul întâlnirii a fost predarea unor amenajări către organizaţiile şi federaţiile uitilizatorilor de apă.
În final s-a convenit, ca pe viitor, să se organizeze întâlniri periodice pe aceste teme, în funcţie de eventualele probleme care vor apărea.

Data publicarii: 11-11-2011
...
Citeşte mai departe ...

PRECIZARE

PRECIZARE

Cu privire la informaţiile apărute în presă legate de acordarea Plăţilor Naţionale Directe Complementare (CNDP) la specia bovine, pentru o corectă informare a opiniei publice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) face următoarele precizări:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Valeriu Tabără, s-a întâlnit cu o parte din reprezentanţii Federaţiei Crescătorilor de Bovine şi ai Asociaţiei Generale a Crescătorilor de Taurine din România, joi, 10 noiembrie 2011, la sediul MADR. Aceştia au fost invitaţi la discuţii în calitate de reprezentanţi ai sectorului crescătorilor de bovine, nu în calitate de membri afiliaţi AGROSTAR.

Dorim să precizăm că în contextul crizei economice la nivel mondial şi european, MADR a căutat soluţii pentru ca suma alocată pentru acordarea CNDP la specia bovine să fie mai mare decât cea acordată în anul 2010. De altfel, nu s-a discutat niciodată acordarea sumei de 700 lei/cap de animal şi, de asemenea, ...

Citeşte mai departe ...

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESĂ

Valeriu Tabără, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, s-a întâlnit cu Helmut Brunner, ministrul pentru alimentaţie, agricultură şi păduri din landul Bavaria, Germania.

Cu această ocazie, cei doi oficiali au semnat Declaraţia comună privind cooperarea între Ministerul Român al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi Ministerul de Stat Bavarez pentru Alimentaţie, Agricultură şi Păduri.

Conform acestei declaraţii, cele două părţi vor continua colaborarea în domeniul dezvoltării Politicii Agricole Comune după 2013, în domeniul schimbului de experţi şi practicanţi, dezvoltarea de proiecte comune în domeniul creşterii animalelor, în special în ceea ce priveşte creşterea bovinelor, suinelor şi ovinelor. De asemenea, cele două state vor continua cooperarea în ceea ce priveşte dezvoltarea de proiecte în domeniul energiilor regenerative în mediu rural şi siguranţa şi îmbunătăţirea calităţii alimentelor.

În cadrul întâlnirii or...

Citeşte mai departe ...

PRECIZARE

PRECIZARE

Cu privire la protestul crescătorilor de bovine şi taurine organizat de Federaţia AGROSTAR în perioada 16-18 noiembrie 2011 în faţa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), la care au participat membrii Federaţiei Crescătorilor de Bovine din România (FCBR) şi ai Asociaţiei Generale a Crescătorilor de Taurine din România (AGCTR), Biroul de Presă al MADR este mandatat să facă următoarele precizări:

În cursul anului 2011, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Valeriu Tabără, şi specialiştii în zootehnie din cadrul MADR au avut numeroase întâlniri cu asociaţiile crescătorilor de bovine şi taurine, pentru a găsi împreună mijloacele optime pentru dezvoltarea sectorului zootehnic şi creşterea eficienţei fermelor. La toate aceste întâlniri domnul Claudiu Frânc a fost prezent în calitate de reprezentant al FCBR.

De asemenea, reamintim că pe lângă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale funcţionează, în baza Legii nr. 62/2011, o...

Citeşte mai departe ...

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESĂ

Valeriu Tabără, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, a avut joi, 24 noiembrie 2011, la Ierusalim, o întrevedere cu Zeev Benjamin Begin, membru în Cabinetul israelian, şi cu Yossi Yishai, director general în Ministerul israelian al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Membrii celor două delegaţii au discutat despre posibilitatea colaborării în domeniul agriculturii, în principal în cadrul proiectelor  comune de cercetare implementate cu fonduri comunitare.

Alte teme abordate s-au referit la promovarea integrării companiilor israeliene în proiecte finanţate din fonduri europene în domeniile procesării laptelui, tehnologiilor horticole, serelor şi solariilor, depozitării cerealelor şi transferului de material biologic.

De asemenea, oficialii prezenţi la întâlnire au discutat despre încurajarea participării cât mai multor companii ce activează în sectorul agricol românesc şi israelian la târgurile şi expoziţiile organizate în cele ...

Citeşte mai departe ...

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESĂ

În cursul zilei de 28 noiembrie 2011, Valeriu Tabără, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, a avut la sediul instituţiei consultări cu reprezentanţii fermierilor din sectorul vegetal şi zootehnic referitoare la Plăţile Naţionale Directe Complementare (CNDP) aferente anului 2011. După discuţiile avute la Ministerul Finantelor Publice, domnul ministru a prezentat nivelul maxim la care se pot acorda CNDP 1 în sectorul vegetal (37,22 euro/ha) şi zootehnic (410 lei cap/bovină si 40 lei/cap de ovine/şi caprine) în condiţiile actuale de prudenţă a sistemului bugetar, ca urmare a situaţiei economice la nivel european şi mondial.

De asemenea, participanţii la discuţii i-au adresat domnului ministru rugămintea ca în Şedinţa de Guvern din data de 30 noiembrie, să fie aprobate Hotărârile de Guvern privind acordarea CNDP la bovine si ovine, astfel încât Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură să poată întocmi convenţii de colaborare cu băn...
Citeşte mai departe ...

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESĂ 

În data de 2 decembrie 2011 la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a avut loc o întâlnire tehnică a comisarului european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, cu conducerea celor două agenţii de plăţi - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), precum şi cu managementul AM PNDR. La această întâlnire au mai participat directorul de cabinet al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, Gheorghe Vaida, şi secretarul de stat în MADR, Liviu Octavian Bumbu.

Întâlnirea s-a desfăşurat ca o discuţie practică în care managementul celor două agenţii de plăţi a expus situaţia în care se regăseşte în momentul actual în ceea ce priveşte stadiul absorbţiei fondurilor europene de la integrarea în Uniunea Europeană şi până la această dată. De asemenea, au fost analizate perspectivele de viitor şi ce măsuri pot fi luate pentru o utilizare c...

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Revista Presei

Error: No articles to display

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)

Redactor Şef: Ştefan Doru COPOŢ (tel: 0788032808)

Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)

Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Călin GAVRILAȘ

Adresa redacţiei: Constanţa, Bd. Al. Lăpuşneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4
Fax: +40 341 816 200                  E-mail: [email protected]

Copyright © 2014 Organizaţia de Investigaţii Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu îşi asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori şi

conţinutul informaţiilor preluate din alte publicaţii. 

Fotografiile însoțite de simbolul 'T' sunt trucate iar cele însoțite de simbolul 'P' sunt publicitare.

Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Sigma Media- București 

Politica de confidențialitate